Meslek Yüksekokulumuzun Tarihsel Gelişimi

İlçemizde 1997 yılında Cumhuriyet Üniversitesi’ne bağlı olarak Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu adı altında ilk Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Bunu takiben 1998 yılında Elektrik ve Enerji Bölümü altında Elektrik Programı ve Gıda İşleme Bölümü adı altında Gıda Teknolojisi Programları açılarak eğitim-öğretime başlamıştır.

2006 yılında Şebinkarahisar  Meslek Yüksekokulu, 17.03.2006 tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5467 Sayılı kanunla, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen yeni ek maddelerle kurulan Giresun Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Program sayılarının artışına paralel olarak artan derslik ve diğer birimlerin ihtiyacını karşılamak amacıyla yöre halkı tarafından yaptırılan 2.750m² alanlı ek bina 2 Haziran 2008 tarihinde hizmete girmiştir.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 10.05.2012 Tarihli toplantısı sonucunda 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi kapsamınca Şebinkarahisar Meslek Yüksek Okulu, Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu olarak ikiye ayrılmıştır.