İdari Personel

Personel Ünvan
Ünal ŞENTÜRK M.Y.O. Sekreteri
Betül ÖZONUR Şef- Öğrenci İşleri
Zekeriya BULMUŞ Bilgi İşlem -Yazı İşleri
Aylin KURT Şef -Tahakkuk
Necip İDİL Kaloriferci