Dilekçeler

1-Başka Üniversiteye Muafiyet Başvurusu İçin
 a)Başka Üniversite Ders muafiyeti için verilmek üzere Ders İçeriği Talebi (Arkadaş)
 b)Başka Üniversite Ders muafiyeti için verilmek üzere Ders İçeriği Talebi (Kargo)
 c)Başka Üniversite Ders muafiyeti için verilmek üzere Ders İçeriği Talebi (Kendisi)
 d)Başka Üniversite Ders muafiyeti için verilmek üzere Ders İçeriği Talebi (Mail)

2-Başka Üniversiteye Verilmek Üzere Sataj Yaptığına Dair Belge
a)Staj Yaptığına Dair Belge Talebi (Arkadaş)
b)Staj Yaptığına Dair Belge Talebi (Kargo)
c)Staj Yaptığına Dair Belge Talebi (Kendisi)
d)Staj Yaptığına Dair Belge Talebi (Mail)

3-Ders Kaydı Yapılmasına İlişkin
a)
Ders Kaydı Yapılmasına İlişkin (Güz Dönemi)
b)Ders Kaydı Yapılmasına İlişkin (Bahar  Dönemi)

4-Ders Kaydında Geç Kalanlara  İlişkin
a)Ders Kaydında Geç Kalanlara  İlişkin (Güz Dönemi)
b)Ders Kaydında Geç Kalanlara  İlişkin (Bahar  Dönemi) 

5-Ders Muafiyet Dilekçesi
a)Ders Muafiyet Dilekçesi

6-EK-C Askerlik  Belgesi
a)EK-C Askerlik  Belgesi (Arkadaş)
b)EK-C Askerlik  Belgesi (Mail)
c)EK-C Askerlik Belgesi (Faks)
d)EK-C Askerlik Belgesi (Kargo)

7-Geçici Mezuniyet Belgesi Kayıp Dilekçesi
a)Geçici Mezuniyet Belgesi Kayıp Dilekçesi (Cumhuriyet Üni)
b)Geçici Mezuniyet Belgesi Kayıp Dilekçesi (Giresun Üni.Şebinkarahisar MYO)
c)Geçici Mezuniyet Belgesi Kayıp Dilekçesi (Giresun Üni.Şebinkarahisar Teknik Bil.MYO)

8-Geçici Mezuniyet  Örneği Talebi
a)Geçici Mezuniyet  Örneği (Arkadaş)
b)Geçici Mezuniyet  Örneği (Faks)
c)Geçici Mezuniyet  Örneği (Kargo)
d)Geçici Mezuniyet  Örneği (Mail)

9-Kayıp Öğrenci Kimlik Kartı Talebi
a)Kayıp Öğrenci Kimlik Kartı Talebi

10-Kayıt Açtırma Dilekçesi
a)Kayıt Açtırma Dilekçesi (1 Yarıyıl)
b)Kayıt Açtırma Dilekçesi (2 Yarıyıl)

11-Kayıt Dondurma Dilekçesi
a)Kayıt Dondurma Dilekçesi (Güz Dönemi 1 Yarıyıl)
b)Kayıt Dondurma Dilekçesi (Güz Dönemi 2 Yarıyıl)

12-Kredi Miktarı Aşan Öğrencilerin Ders Tamamlaması
a)Kredi Miktarı Aşan Öğrencinin Ders Talep Dilekçesi (Güz Dönemi)
b)Kredi Miktarı Aşan Öğrencinin Ders Talep Dilekçesi (Bahar  Dönemi)

13-Lise Diploması Örneği Talebi
a)
Lise Diploması Örneği (Arkadaş)
b)Lise Diploması Örneği (Faks)
c)Lise Diploması Örneği (Kargo)
d)Lise Diploması Örneği (Mail)

14-Mazeret Sınavı Dilekçe
a)Mazeret (Vize) Dilekçe (Güz Dönemi)
b)Mazeret (Vize) Dilekçe (Bahar Dönemi)

15-Mezun Durumda olduğunu gösteriri Resmi Belge
a)Mezun Durumda Olduğunu gösterir Resmi Yazı (Arkadaş)
b)Mezun Durumda Olduğunu gösterir Resmi Yazı (Faks)
c)Mezun Durumda Olduğunu gösterir Resmi Yazı (Kargo)
d)Mezun Durumda olduğunu gösterir Resmi Yazı(Mail)

16-Nota İtiraz Dilekçesi
a)Nota İtiraz Dilekçesi (Güz Dönemi)
b)Nota İtiraz Dilekçesi (Bahar Dönemi)

17-Öğrenci Belgesi
a)Öğrenci Belgesi (Arkadaş)
b)Öğrenci Belgesi (Faks)
c)Öğrenci Belgesi (Kargo)
d)Öğrenci Belgesi (Mail)

18-Öğrenci Olduğunu Gösterir Resmi Yazı
a)Öğrenci Olduğunu gösterir Resmi Yazı (Arkadaş)
b)Öğrenci Olduğunu gösterir Resmi Yazı (Faks)
c)Öğrenci Olduğunu gösterir Resmi Yazı (Kargo)
d)Öğrenci olduğunu gösterir Resmi Yazı(Mail)

19-Önlisans Diploma Örneği
a)Önlisans Diploması Örneği (Arkadaş)
b)Önlisans Diploması Örneği (Faks)
c)Önlisans Diploması Örneği (Kargo)
d)Önlisans Diploması Örneği (Mail)

20-Önlisans Diploması Kayıp Dilekçeleri
a)Diploma Kayıp Dilekçesi (Cumhuriyet Üni)
b)Diploma Kayıp Dilekçesi (Giresun Üni.Şebinkarahisar MYO)
c)Diploma Kayıp Dilekçesi (Giresun Üni.Şebinkarahisar Teknik Bil.MYO)

21-Staj Çalışan Öğrenci Muafiyet
a)Staj Çalışan Öğrenci Muaf Dilekçesi

22-Transkript Belgesi
a)Transkript  Belgesi (Arkadaş)
b)Transkript  Belgesi (Mail)
c)Transkript Belgesi (Faks)
d)Transkript Belgesi (Kargo)

23-Yatay Geçişle Ayrılmak İsteyen Öğrenciler için Belgeler
a)Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci Belge Talep (Arkadaş)
b)Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci Belge Talep (Kargo)
c)Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci Belge Talep (Kendisi)
d)Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci Belge Talep (Mail)

24- Harç İadesi Talebinde Bulunacak Öğrenciler için Belgeler
a) Harç İadesi Dilekçesi

25- Lise Diploması Talebinde Bulunacak Öğrenciler için Belge
a) Lise Diploması Talep Dilekçesi