Staj

2020 Staj İşlemleri Yeni!!!

 

2019-2020 ÖĞRETİM YILI YAZ STAJLARI STAJ BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

1.Dönem: 06.07.2020-19.08.2020 (Cumartesi hariç 30 gün)

2.Dönem: 06.07.2020-13.08.2020 (Cumartesi dahil 30 gün)

1.Dönem: 06.07.2020-05.08.2020 (Cumartesi hariç 20 gün)

2.Dönem: 06.07.2020-29.07.2020 (Cumartesi dahil 20 gün)

1- 2016 ve sonraki yıllarda kayıt yaptıran öğrenciler stajlarını 30 gün yapacaklardır.

2- 2016 yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler ise stajlarını 20 gün (ilk 20 günlük stajı yapmışlarsa) veya 40 gün (hiç staj yapmamışlarsa) 30 gün olarak yapacaklardır.

3- ÖZEL İŞLETMELERDE Staj yapacak öğrencilerin, 1 Mayıs 2020 - 29 Mayıs 2020 tarihleri arasında, STAJ SÖZLEŞME belgesini (3) suret olarak doldurarak, staj yapacağı işyerine kaşe ile imzalatacaktır. Daha sonra kendisinin de imzalayacağı (3) suret sözleşme evrakını BÖLÜM BAŞKANINA onaylatıp, Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Sözleşmenin bir nüshası öğrencide, bir nüshası da staj yapılan işyerinde saklanacaktır. Bu tarihler dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir.

4- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA Staj yapacak öğrencilerimiz, STAJ SÖZLEŞMESİ hazırlamayacaklardır.

5- ÖZEL İŞLETMELERDE ve KAMU KURUM ve KURULUŞLARINDA Staj yapacak öğrencilerimiz, 1 Mayıs 2020 - 29 Mayıs 2020 tarihleri arasında, STAJ BAŞVURU BELGELERİNİ doldurup, staj yapacağı kuruma onaylatacaktır. Daha sonra bu belge BÖLÜM BAŞKANINA onaylatılacak ve Öğrenci İşleri Bürosuna bu belgenin bir fotokopisi teslim edilecektir. Bu belgenin bir nüshası da işyerine verilecektir.

6- Staj başvurusunda bulunan öğrenciler staj çalışmasını, belirttikleri işyerlerinde yapmak zorundadırlar. Staja giderken götürecekleri çalışma dosyasını gün gün doldurup, işyeri staj yetkilisine onaylatacaklardır.

7- Stajını bitiren öğrenciler, staj dosyalarını 7 gün içerisinde teslim etmek veya göndermek zorundadırlar.

ÖĞRENCİNİN ÜCRET ALMASI ve DEVLET KATKISININ İŞLETMEYE ÖDENMESİ

1-İŞLETME 2020 YILI İÇİN ÖĞRENCİYE EN AZ 631,191.-TL ÖDEME YAPACAKTIR. (stajyer ücretleri asgari ücretin net tutarının yüzde 30'u şeklinde ödenecek)

2-İŞLETME ÖĞRENCİYE ÖDEDİĞİ MİKTARI GÖSTEREN DEKONTLA BİRLİKTE STAJ SONU DEVLET KATKI PAYI ONAY FORMUNU YÜKSEKOKULUMUZA GÖNDERDİĞİ TAKDİRDE DEVLET KATKISI İŞLETME HESABINA YATIRILACAKTIR.

3-SÖZLEŞMEDE YAZAN İŞLETME IBAN NUMARASI İLE STAJ SONU DEVLET KATKI PAYI ONAY FORMUNDA YAZAN IBAN NUMARASI AYNI OLMALIDIR. ......GEREKLİ EVRAKLAR.......

a) STAJ SÖZLEŞMESİ ·

b) STAJ SONU PUANTAJ BELGESİ ·

c) STAJ BAŞVURU BELGESİ ·

d) STAJ DOSYASI ·

e) STAJ SONU DEVLET KATKI PAYI ONAY FORMU