Buradasınız : Bölümler / Turizm ve Otel İşletmeciliği
Türkçe
English
Çarşamba, 22.04.2015

Turizm ve Otel işletmeciliği

Öğretim Planı

Bölüm Bilgi Formu

Department Information Form

 

Ders İçerikleri

I. YARIYIL

 

109 İLETİŞİM (1-1) 1,5

            İletişim kavramı ve önemi, iletişimin tanımı ve anlamı, özellikleri, süreci, öğeleri. İletişim sürecinin işleyişi. İletişim türleri. Düzeylerine göre iletişim. İletişim engelleri. Sözlü iletişim. Etkin dinleme, etkin konuşma. Yazılı iletişim. İş yaşamında ve toplumsal alanda karşılaşılan yazışma türleri. Etkili yazı yazma teknikleri. Sözsüz iletişim. Beden dili. Görsel iletişim. Örgütsel iletişim. Örgüt kavramı ve kuramları. Örgüt kültürü. Örgütsel iletişimin önemi ve amacı. Örgütsel iletişim kanalları. Örgüt dışı ve örgüt içi iletişim. Örgüt içi iletişim etkinliğinin artırılması. İş yaşamında iletişim. İş ve toplumsal iletişim arasındaki farklar. Çatışmayı engelleme yolları. Çatışmayı çözme becerisi. Telefonla iletişim. Telefonla konuşma becerisi. Telefonda sorun çözme. Etkili iletişim. İkna edici iletişim. Empati. Tutum kavramı ve tanımı.

111 TİCARİ MATEMATİK (1-1) 1,5

            Oran ve orantı hesaplamaları.Yüzde hesaplamaları. Alış ve maliyet hesapları. Satış ve kar hesaplamaları. Karışım ve bileşim hesaplamaları. Çeşitli hesaplama yöntemleriyle ortalama fiyat hesaplaması. Alternatif bileşim hesaplamaları. Alaşım hesaplamaları. Ayar ve kırat hesaplamaları. Basit faiz hesaplamaları. Bileşik faiz hesaplamaları. Efektif faiz oranı hesaplamaları. Bileşik faiz hesaplamalarında ana para, süre ya da faiz oranının parçalara bölünmesi durumlarında ortaya çıkan hesaplama farklılıkları. Basit iskonto hesaplamaları. Bileşik iskonto hesaplamaları. Senet ve

kapitallerin değişmesi ve taksitli alışveriş hesaplamaları.

113 GIDA TEKNOLOJİSİ (1-1) 1,5

            Gıda Teknolojisinin Tanımı. Hazır gıda teknolojisinde hammaddeler ve bileşimleri. Gıda bozulma etkenleri ve kontrolü. Fiziksel gıda muhafaza yöntemleri.  Kimyasal gıda muhafaza yöntemleri. Biyolojik gıda muhafaza teknikleri. Konserve üretim teknolojisi. Tahıl işleme teknolojisi. Meyve-sebze işleme teknolojisi. Et işleme teknolojisi. Süt işleme teknolojisi. Yağ işleme teknolojisi. Fermantasyon teknolojisi. Gıdaları depolama sistemleri İşlenmiş gıdalarda kalite kontrol ilkeleri

101 TÜRK DİLİ I (2-0) 2

            Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle ögeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve CV yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma

 191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2-0) 2

 Türk İnkılâbının özellikleri ve kavramları, kavramların karşılaştırması, Atatürkçü düşünce sisteminin ortaya çıkışı ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’ nin  yapacağı inkılâplara etkisi. Türk İstiklal Savaşı, Atatürk’ün inkılâpları.

101 TURİZM EKONOMİSİ (2-0) 2

            Turizm Ekonomisi ve Turizm Ekonomisi ile ilgili temel kavramlar. Turizm Sektörü, sektörün oluşumu ve özellikleri. Turizm Arzı: Arzın tanımı ve özellikleri, Arz esnekliği , tanımı ve ölçülmesi. Turizm Talebi: Talebin tanımı ve özellikleri, Talebin fiyat ve gelir esnekliği tanımı ve ölçülmesi. Turizmde Piyasada Fiyat Oluşumu: Arz ve talep dengesi. Turizm Sektöründe Piyasa Türleri. Turizmin Genel Ekonomi Üzerine Etkileri. Turizmin Devlet Gelir ve Giderlerine Etkisi, Para Operasyonlarının Turizme Etkileri.

107 ÖNBÜRO İŞLEMLERİ (2-0) 2

            Konaklama işletmelerinde önbüronun tanımı, yeri ve önemi. Önbüro departmanının organizasyon yapısı. Önbüro departmanının hizmet bölümleri. Önbüro departmanının başlıca görevleri. Önbüro departmanındaki personelin genel özellikleri. Önbüro departmanındaki personelin görev tanımları. Önbüroda kullanılan yabancı kelimelerin Türkçe karşılıkları. Önbüronun kendi iç bölümleriyle ilişkisi. Diğer departmanlarla ilişkileri. Konaklama işletmelerinde müşterilerin karşılanması, yerleştirilmesi ve ayrılması ile ilgili işlemler. Konaklama işletmelerinde müşteri döngüsü ve önbüroda örnek müşteri giriş çıkış işlemleri. Gruplarla ilgili önbüro personelinin bilmesi gereken hususlar. Önbüroda grup giriş- çıkış işlemleri. Problem çözme, bilgi verme ve yönlendirmeyle ilgili teknikler. Olağan olmayan durumlarda önbüro personelinin davranışları.

103 BESLENME İLKELERİ VE MÖNÜ PLANLAMA (2-1) 2,5

            Gastronomi.Yiyecek ve İçecek İşletmelerinin Tanım. Amaçları. Özellikleri. Türleri. Otelin Servis Bölümleri. Restoran İşletmeleri. Mönü Kavramı. Mönü Listesi. Mönü Planlaması. Mönü Planlamasında Piyasa Araştırması. Pazar Araştırmasında Analiz Alanları. Mönü Türleri. Mönü Kartları. Mönüde Ekstra Bilginin Sunumu. Ürün Testinin Açıklanması. Mönü Psikolojisi. Mönü Değerlendirmesi. Mönü Satışı ve Pazarlama Çabaları.Yiyecek İçecek İşletmelerinde Pazarlama Planlaması. Kaliteli Servis İçin Çalışanın Eğitimi. Müşteri Konforu ve Konforlu Yemek. Menü Yorgunluğu (Menü Eskimesi). Satış Listesi Öz Geçmişi. Mönü ve Müşteri Memnuniyeti İlişkisi. Standartlaşmış Yemek Tarifesi (Standart Reçeteler). Menü Fiyatlandırması. Beslenme İle İlgili Tanım ve Kavramlar. Besin Öğeleri.Yeterli ve Dengeli Beslenme. Yetersiz ve Dengesiz Beslenmenin Zararları. Besin öğelerinin gruplandırılması.

05 TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KULLANIMI VE DENETİMİ (2-1) 2,5

Temel kavramlar,Temizlik maddelerinin kullanımı. Temizlik Yöntemleri. Temizlik maddelerinin kullanımında güvenlik unsurları. Plan ve Programlar doğrultusunda temizlik standartlarının belirlenmesi, Temizlik Ürün kullanımında uygulama prensipleri, Kullanım Maliyetleri. Haccp

 109 BİLGİSAYAR I (2-2) 3

            Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları.(Kişisel bir bilgisayarın fiziksel yapısı ve Bilgi Teknolojisinin veri saklanması, hafıza, toplumdaki bilgisayar bazlı yazılım uygulamaları bağlamını ve bilgisayarlı bilgi ağlarının kullanımları gibi temel kavramlar. Windows İşletim Sistemi Bilgisayarı Kullanmak ve Dosyaları Yönetmek Bilgisayarı çalıştırmak ve İşletim sisteminin temel öğeleri. Temel Ağ kavramları. İnternet uygulamaları. E-mail kullanımı Bilgisayar ağlarında güvenlik Kelime İşlemcisi (Word Programı)

115 YABANCI DİL I (4-0) 4

            Bu dersi alan öğrenciler kendilerini temel İngilizce seviyesiyle ifade ederek, değişik iş konularında, insanlarla selamlaşmada, talimatları anlama ve vermede, ricalarda bulunmada, telefon görüşmeleri yapabilme ve bunun gibi işlemleri sözlü anlatım ve konuşma aktivitelerini uygulayarak becerilerini geliştirebileceklerdir. Ayrıca konuşma ve dinleme pratiklerine ilaveten, öğrenciler dinledikleri parçadan not alabilme, bazı yazılı metinleri üretme, yazılı talimatlar verebilme ve bazı kişisel mesajlar ile davet mektupları yazabilme, özgeçmiş hazırlayabilme becerilerini de geliştirebileceklerdir.

 

II. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

102 OTEL İŞLETMECİLİĞİ (2-0) 2

            Turizm endüstrisi ve konaklama endüstrisinin tanımı ve özellikleri. Konaklama işletmelerinin sınıflandırılması. Konaklama işletmelerinde kuruluş yeri. Otel işletmelerinde yatırım. Yatırımlarda yapılabilirlik incelemeleri. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Otel işletmelerinde finansman. Finansman gereksinimi ve türleri, finansman yöntemleri. Otelcilik alanında kullanılan finansman yöntemleri. Kamu kesimi tarafından sağlanan kolaylıklar ve krediler. Otel işletmelerinde verimlilik. Otel işletmelerinde yönetim. Otel işletmelerinde örgütsel yapı ve işleyişi. Örgütsel etkinlik ilkeleri. Otel işletmelerinin organizasyonu; önbüro departmanı, yiyecek-içecek departmanı, kat hizmetleri departmanı, otel destek departmanları.

104 GENEL MUHASEBE (1-1) 1,5

            Muhasebe kavramı. Muhasebe tanımı ve konusu. Muhasebe çeşitleri. Muhasebe ilkeleri. Muhasebe süreci. Resmi defterler. Defter tutma sistemi. Temel muhasebe eşitliği ve bilanço. Muhasebe ile ilgili temel kavramlar. Hesap kavramı, yevmiye maddesi, nizam ve yardımcı hesaplar. Tek düzen hesap planı hakkında genel bilgiler. Bilanço- aktif hesapların incelenmesi. Hazır değerler. Menkul kıymetler. Ticari alacaklar ve diğer alacakların incelenmesi. Stokların incelenmesi. KDV ve uygulamaları. Ticari mal hareketlerinin izlenmesinde kullanılan yöntemler. Aralıklı envanter yöntemi. Devamlı envanter yöntemi ve örnek çözümler. Duran varlıklar ile işlemlerin muhasebeleştirilmesi. Bilanço pasif hesaplarının incelenmesi. Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar. Öz kaynaklar. Gelir tablosu ve örnek çözümler. Örnek çözümler ve uygulama.

 106 MUTFAK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (2-1) 2,5

            Mutfak ve Organizasyon,Yönetim ve Yönetici Kavramı. Mutfak Yönetimi ve Verimlilik. Mutfak

Yönetimi:Mutfağın Diğer Departmanlarla Olan İlişkileri, Organizasyon ve Görev Tanımları. Mutfak Planlaması. Mutfağın Fiziksel Özelliğinin Planlaması. Mutfak Malzemelerinin Planlanması. Satın alma. Depolama ve Tesellüm. Mutfakta Temizlik, Sağlık Ve Hijyen. Araç Gereç Temizliği ve Sağlık.Gıda Temizliği ve sağlığı. Kirlenme Türleri Ve Kaynakları,Gıda Zehirlenmesi ve Sağlık. Mönü Kavramı; Tanımı, Tarihsel Gelişimi Bir İletişim Aracı Olarak Mönüler, Mönü Listesi. Mönü Planlaması. Mönü Türleri. Standartlaşmış Yemek Tarifesi (Standart Reçeteler) Pişirme Yöntemleri. Yemek Yemeyi Etkileyen

Etmenler,Açlık,İştah,Cazibe.

108 ÖNBÜRO YÖNETİMİ (2-1) 2,5

            Önbüro yönetiminin fonksiyonları, planlama fonksiyonu “satılabilecek tahmini oda sayısı, bütçeleme”. Önbüro yönetiminde organize etme, yöneltme, koordinasyon, denetim (İstatistik ve raporlar). Önbüronun kendi iç bölümleriyle ve diğer departmanlarla ilişkileri. Konaklama işletmelerinde önbüro donanımları ve çalışma saatleri, önbüro ekipmanları, resepsiyon evrakları. Üniformalı hizmetler, resepsiyon, arka ofis, ön kasa çalışma saatleri, yapılan işlemler ve tutulan kayıtlar. Otel güvenlik sistemleri. Rezervasyon konusu. Oda doluluğu ile ilgili tahminleme (forecast) teknikleri. Oda satışları, oda satışlarında iletişim süreci, müşteri ve oda çeşitleri. Oda satış teknikleri, bir oda satışının temel safhaları, oda satışlarında özel durumlar ve çözüm yolları. Müşteri hesapları, çeşitleri ve özellikleri, indirim türleri, ödeme şekilleri, dikkat edilmesi gereken noktalar ve hesap ödeme araçları.       

110 TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (2-1) 2,5

            İşletme çeşitliliği ve sektörün yapısına göre temizlik programların oluşturulması. Temizlik hizmetleri işletmeciliğinde kontrol, denetim ve performans değerlendirme sisteminin oluşturulması. Temizlik hizmetleri işletmeciliğinde beklenen ve istenen temizlik programları dahilinde maliyet ve bütçe hazırlama, pazarlama teknikleri

112 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (2-1) 2,5

            Yiyecek ve İçecek endüstrisi. Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon. Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon. Yiyecek ve içecek işletmelerinde iş ve görev tanımları, beslenme ve önemi, temel gıda bileşenleri, besin grupları ve beslenme grupları, yiyecek-içecek işletmeleri yöneticilerinin dikkate alması gereken hususlar. Mönü planlama. Yiyecek-içecek işletmelerinde satınalma, teslim alma, depolama ve depolardan çıkışlar. Üretim. Sanitasyon ve güvenlik. Yiyecek-içecek hizmetlerinin pazarlanması. Yiyecek-içecek işletmelerinde personel çalışma sistemleri. Ücret sistemleri, hesap alma sistemleri, yiyecek-içecek kontrolünde kullanılan sistemler. Servis yüzdelerinin dağılımı. Yiyecek-içecek işletmelerinde kasiyer hasılat raporu düzenleme

 110 BİLGİSAYAR II (2-2) 3

            Hesap Çizelgeleri (Excel) Excel programının açılması, kapatılması, yeni çalışma kitabı oluşturulması, kaydedilmesi, var olan dosyaların açılması ve düzenlenip tekrar kaydedilme Veri girişi yapılması İmla Kontrolü Arama ve değiştirme Ekleme Veri girişi yapılan hücrelerin seçilmesi düzenlenmesi. Hücrelerin yönetimi Sayfaların düzenlenmesi ve yazdırılması. Formüller Verilerin işlenmesi Şemalar ve Grafikler Detaylı yardım kullanımı Sunum (PowerPoint) Powerpoint programının açılması ve temel ayarlarının yapılması. Yeni dosya oluşturma ve mevcut dosyaları açıp düzenleme ve kaydetme. Yeni bir sunum oluşturmaya başlama. Mevcut sunum dosyasına yeni slaytlar ekleme. Slayt üzerine yeni nesneler ekleme ve eklenmiş olan metin kutusu ve nesneler resimler üzerinde düzenlemeler yapma. Slayt üzerindeki veya sunum dosyasındaki nesnelere yönelik taşıma, kopyalama, silme vb. gibi işlemleri yapma. Sunuma yeni slaytlar ekleme ve var olan slaytı veya slaytları taşıma, kopyalama veya silme vb. gibi Slayt Gösterisine başlama ve sunum esnasında dikkat edilecek konular.

102 TÜRK DİLİ II (2-0) 2

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle ögeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve CV yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma

192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2-0) 2

 T.B.M.M. nin toplanması çalışmaları; T.B.M.M. nin açılış sonrası siyasi ve askeri gelişmeler; 1920 yılında itilaf devletlerinde Türkiye üzerindeki emelleri; Sevr barışı; Sakarya, büyük Taarruz siyasi ve askeri sonuçları; Lozan barış andlaşması önemi ve sonuçları.

116 YABANCI DİL II (2-0) 2

            Bu dersi alan öğrenciler kendilerini temel İngilizce seviyesiyle ifade ederek, değişik iş konularında, insanlarla selamlaşmada, talimatları anlama ve vermede, ricalarda bulunmada, telefon görüşmeleri yapabilme ve bunun gibi işlemleri sözlü anlatım ve konuşma aktivitelerini uygulayarak becerilerini geliştirebileceklerdir. Ayrıca konuşma ve dinleme pratiklerine ilaveten, öğrenciler dinledikleri parçadan not alabilme, bazı yazılı metinleri üretme, yazılı talimatlar verebilme ve bazı kişisel mesajlar ile davet mektupları yazabilme, özgeçmiş hazırlayabilme becerilerini de geliştirebileceklerdir.  

III. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

201 TURİZM PAZARLAMASI (2-1) 2,5

                Pazarlama kavramı, tarihsel gelişimi, amaçları, pazarlama anlayışı. Turizm pazarlaması,

özellikleri, hedefleri, fonksiyonları, tüketici-turist davranışları ve özellikleri. Turizm pazarı, pazar bölümlendirme (segmantasyon), turizmde hedef pazar seçimi. Turizm pazarlama karması unsurları: Ürün, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma. Turistik ürün. Turistik ürün fiyatlandırması. Fiyatlama yöntemleri. Turizmde dağıtım sistemi; seyahat acentaları (perakendeciler), tur operatörleri (toptancılar). Turizm işletmelerinde tutundurma, ve tutundurmanın işlevleri. Tutundurma yöntemleri. Turizm pazarlama araştırması ve pazarlama bilgi sistemleri. Turizm pazarlama stratejileri. Turizm pazarlamasında yönetim ve organizasyon. Uluslararası turizm pazarlaması.

203 KONGRE VE FUAR YÖNETİMİ (2-2) 3

            Kongre tanımları ve tarihçesi, kongre ve turizm ilişkisi. Kongre turizmine ilişkin nitelik ve sınırlamalar. Teknolojik gelişmelerin kongre turizmine etkileri. Kongre ve toplantıların sınıflandırılması. Kongre ve turizmin gelişme nedenleri. Kongre turizminde örgütlenmeler. Kongre organizasyonu; kongre ülkesi ve şehir seçimi, zaman ve mekanının seçimi, sürenin belirlenmesi, katılımcı sayısı ve slogan, tanıtım faaliyetleri, personel ihtiyacı, doküman ihtiyacı. Kongre hizmetleri yönetimi. Uluslararası kongre pazarı ve Türkiye’nin durumu. Fuarcılık ve fuar organizasyonu; fuar kavramı ve tarihçesi, fuarın temel fonksiyonları, fuar türleri. Fuar organizasyonu; katılım kararı, katılım prosedürü, fuar organizasyonunun bütçelenmesi. Fuar organizasyonunda sunulan hizmetler. Stant yönetimi. Türkiye’de fuarların ve fuarcılığın gelişmesi. Fuar sektörünün geleceği ile ilgili projeksiyonlar. Turizm ve fuarcılık ilişkisi.

205 TURİZM İŞLETMELERİNİN MALİYET ANALİZLERİ (2-1) 2,5

Turizm muhasebesi ile turizm endüstrisindeki maliyet ilişkileri. Konaklama işletmelerinde maliyet yönetimi.  Konaklama işletmelerinde maliyet teknikleri, yöntemleri, verimlilik amacı ve uygulama

207 TURİZM MEVZUATI (2-0) 2

            Turizm Hukuku ve mevzuatı ile ilgili kavramlar ve gelişim özellikleri. Turizm Hukuku ve mevzuatı ile ilgili kavramlar tanımı ve özellikleri. Turizmdeki hukuki örgütlenme. Turizmi doğrudan ve dolaylı ilgilendiren hukuksal düzenlemeler. Turizm işletmelerinin Bakanlık’la, birbirleriyle ve müşterileriyle ilişkileri hakkındaki yönetmelik hükümleri. Turizmle ilgili diğer yasalardaki düzenlemeler.

 209 SEYAHAT ACENTECİLİĞİ (2-0) 2

            Seyahatle İlgili Temel Kavramlar.Seyahat Acentası Çeşitleri. Incoming-Outgoing acentalarının yakından incelenmesi.Seyahat Acentasının Görevleri. Seyahat acentasının tüketici üzerindeki rolü.Türkiyede’ki Seyahat Acentacılığı. Seyahat acentası kullanımı. Seyahat Acentalarının Grupları İtibariyle Özellikleri. Seyahat acentaları ile konaklama işletmeleri ilişkileri. TÜRSAB. Seyahat acentaları ve seyahat acentaları birliği konumu. Seyahat Acentalarının Faaliyetleri. Bilet işlemleri-Uluslar arası yolcu biletlerinin özellikleri. Havayolu biletçiliğinde BSP sistemleri. Bilet hazırlama rezervasyon işlemleri – Tarifeler. Tur Operatörlüğünün İşlevleri. Tur operatörü ile seyahat acentası arasındaki farklar. Tur operatörlerinin fonksiyonları. Tur operatörleri sınıflandırması.Paket Tur. Paket Tur Üretimi.Paket Tur Maliyet Hesaplaması.Otellerin Seyahat Acentalarıyla ve Tur Operatörleriyle İlişkileri.Seyahat İşletmelerinde Yönetim Özellikleri. Seyahat İşletmelerinde Pazarlama.

211 MESLEKİ YABANCI DİL I (2-2) 3

            Taking phone calls. Giving information. Taking reservations, Apologizing; Receiving guests; Polite requests and responses; Instructions; Mixing a coctail. Asking for information; Restaurant – taking orders for aperitifs and starters Asking for explaining; Restaurant – taking orders for main courses Presenting information; Asking and comparing; advising guests on wines. Dealing with requests; replying to requests for items in restaurants. Describing food dishes.

213  GIDA VE PERSONEL HİJYENİ (2-0) 2

            Hijyenin tanımı ve önemi, sanitasyonun tanımı ve önemi, toplu beslenme sistemlerinde hijyenin önemi, toplu beslenme sistemlerinde hijyen ve sanitasyon ilişkisi. Endüstriyel kirlenme ve evrensel kirlenme. Besinlerin bozulma nedenleri. Mikroorganizmaların bulunduğu yerler miktarları, besinlerle mikroorganizma kaynaklı hastalıkların çoğalma nedenleri. Besinlerin satın alınmasında, hazırlamada ve pişirmede, depolanmasında, servis edilmesinde hijyen. Dünya Sağlık Teşkilatı’nın Kuralları. Hastalıklardan korunmak için dikkat edilmesi gereken kurallar. Besinlerin dondurularak saklanması sırasında oluşan önemli mikroorganizmalar. Personel hijyeni ve eğitimi. Ağız, burun, saçlar, dışkı ve giysiler, eller ve hijyenik el yıkama, el bakımı. Personelden kaynaklanan bulaşma yolları. Besinlerde hijyen yönünden sakınılması gereken davranışlar. Mutfak ve araç – gereç hijyeni.

205 KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ I (2-2) 3

            İşletmedeki hizmet kalite standartlarının saptanması ile ilgili bilgiler. Kat hizmetlerinde sorumluluk alanları temizlik ve bakım programlarının oluşturulması. İşgücü verimlilik standartlarının oluşumu için gerekli ekipman ve malzemenin tür ve miktarının saptanması. Tesisin açılış öncesi planlaması ile ilgili işletme çeşidine göre sektörde veri toplama. Organizasyon aşamasında: İş kotalarını belirleme kriterleri. İş kotalarının ve gerekli personel sayısının hesaplanması. Tesisin açılış öncesi organizasyonu ile ilgili işletme çeşitliliğine göre sektörde veri toplama. Koordinasyon aşamasında: Kat hizmetlerinde ofis düzeni. Kat hizmetlerinde vardiyalar arası devir-teslim. Kat hizmetlerinde kullanılan basılı formlar. İşletme içi ve dışı destek işgücü birimleri.

203 ÖNBÜRO VE KAT HİZMETLERİ OTOMASYONU I (2-2) 3

            Önbüro otomasyon programının farklı temel yapıları ve özellikleri. Programların kendilerine ait işletim yöntemleri ve kullanılan teknikleri. Önbüro bölümünde kullanılan bilgisayar programlarının kullanımı. Kat hizmetleri bölümünde kullanılan bilgisayar programlarının kullanımı. Rezervasyon işlemleri otele giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması, ön muhasebe işlemlerinin yapılması, gece rapor işlemleri, odalar durumuyla ilgili işlemleri, ön büro otomasyon programları, kat hizmetleri otomasyon programları.

IV. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

202 ODALAR BÖLÜMÜ YÖNETİMİ (2-1) 2,5

            Odalar bölümü yönetimi ve örgütlenmesi, “Önbüro” “Rezervasyon” “Kat Hizmetleri”. Otel işletmelerinde odalar bölümü yönetiminde fiyatlamanın rolü ve önemi. Oda fiyatının belirlenmesinde kullanılan yöntemler. Fiyatlandırma hedefleri. Otel işletmelerinde gelir yönetimi sisteminin işletilmesinde bilgi teknolojisi kavramı ve türleri. Bilgi teknolojisi ve turizm talebi. Otel işletmelerinde gelir yönetimi sisteminin kurulması aşamaları. Otel işletmelerinde gelir yönetimi uygulamalarında karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm önerileri.

204 MOBİLYA VE ODA DİZAYNI (2-1) 2,5

Konaklama işletmelerinde bölüm ve teknik özelliklerine göre ürünün birim ölçüleriyle ilgili bilgiler. Konaklama işletmelerinde bölüm ve teknik yapıya uygun yerleşim planı ile ilgili bilgiler. Plan incelemesinde, yerleşim planı ile kullanım projesinin uygunluğu konusunda mimari yönlendirme ile ilgili bilgiler. Hizmet standartlarına en uygun ürün katalog bilgisi. Yönetimsel demografik kararlar çerçevesinde renk, ışık , yansıma dikkate alınarak demografik estetik. Satın alma stratejisiyle doğru orantılı marka imajını konaklama işletmelerine has renk-desen –dizaynın oluşumu. Bu aşamaları uygulama.

206 ÖNBÜRO VE KAT HİZMETLERİ OTOMASYONU II (2-2) 3

            Önbüro otomasyon programının farklı temel yapıları ve özellikleri. Programların kendilerine ait işletim yöntemleri ve kullanılan teknikleri. Önbüro bölümünde kullanılan bilgisayar programlarının kullanımı. Kat hizmetleri bölümünde kullanılan bilgisayar programlarının kullanımı. Rezervasyon işlemleri otele giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması, ön muhasebe işlemlerinin yapılması, gece rapor işlemleri, odalar durumuyla ilgili işlemleri, ön büro otomasyon programları, kat hizmetleri otomasyon programları.

208 KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ II (2-2) 3

            Kat hizmetlerinde tesisin faaliyete geçiş dönemindeki ve faaliyet sürecinde devam eden iş gücü kaynağı yaratma. Tesisin faaliyete geçiş dönemindeki ve faaliyet sürecinde devam eden eğitim işlevleri. Tesisin faaliyet sürecindeyken kat hizmetlerinde işin kontrolü ve işgücü denetimi ile ilgili yönetsel işlevlerle ilgili bilgiler. Kat hizmetlerinde çalışma performansının dönemsel olarak değerlendirilmesi ile ilgili yönetsel işlevler.

 212 MESLEKİ YABANCI DİL II (2-2) 3

            Dealing with complaints (1). Describing jobs and workplaces. Explaining and instructing. Taking an order on the phone. Asking for clarification. Dealing with phoned request. Giving directions indoors. Giving directions outside. Offering help and advise. Dealing with complaints (2) Paying bills. Payment reqeries. Farewells. Answering personal questions.

204 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (1-1) 1,5

            İnsan kaynakları yönetiminin tanımı ve önemi, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş süreci, insan kaynakları temel ilkeleri, insan kaynakları planlaması süreci ve analiz yöntemleri, iş analizi süreci, iş analizi yöntemleri, iş tanımları, işgören bulma ve seçme süreci, eğitim amaç ve ilkeleri, eğitim ihtiyaç analizi, planlaması, uygulanması, ölçme ve değerleme yöntemleri, performans değerleme süreci ve kullanılan yöntemler, iş değerlemesi, ücret yönetimi, endüstri ilişkileri ve Türkiye’de sendikacılık, işçi sağlığı ve iş güvenliği, iş kazalarının önlenmesi, bürokratik işlemler, personel disiplinini sağlama çalışmaları ve insan kaynakları bilgi sistemi.

208 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (2-0) 2

            İş Hukukunun Hukuk dalı içindeki yeri ve temel kavramlar; işçi kavramı, işveren kavramı, işveren vekili, işyeri. İş Hukukunun uygulaması; örgütsel, alan. İş sözleşmesi; tanımı, unsurları, hukuki yapısı, özellikleri ve türleri. İş sözleşmesinin kurulması, iş sözleşmesinden doğan borçlar. İşin düzenlenmesi; çalışma süreleri, dinlenme süreleri. Ücret, işçi sağlığı ve iş güvenliği. İş sözleşmesini sona erdiren durumlar; fesih dışı sona erme, fesih yoluyla sona erme. Sona ermenin hukuki sonuçları. Sendika hakkı ile ilgili temel kavramlar, toplu iş sözleşmesi hakkı ve kavramı, grev ve lokavt hakkı. Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin kurumsal yapısı. Sosyal Sigortalar Kurumunun kapsamı, uygulama alanı, finansmanı. İş kazası ve meslek hastalıkları sigortası, hastalık sigortası, analık sigortası, işsizlik sigortası. Yaşlılık sigortası, malullük sigortası, ölüm sigortası.

206 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM (2-0) 2

            Finansal yönetimle ilgili temel kavramlar. Mali analiz. Bilanço, gelir tablosu kalemlerinin içerikleri. Analiz yapılmadan bilançoların analize uygun hale getirilmesi, hesap detaylarının irdelenmesi ve önemi, oranlar yöntemi. Faaliyet oranları. Nakit bütçesi. Finansman kaynakları. Piyasa kavramı. Mali piyasa unsurları, para ve sermaye piyasaları. Sermaye piyasası araçları, Diğer menkul kıymetler.

210 KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ (2-0) 2

            Konaklama İşletmeleri ve Muhasebe Sistemi. Konaklama İşletmelerinde Muhasebe departmanı. Konaklama İşletmelerinde Muhasebe ve Diğer Departman İlişkileri. Muhasebe departmanının ilgilendiği işlemler. Gelirlerin ve Tahsilatların Muhasebeleştirilmesi. Malzeme Giderlerinin ve Ödemelerin Muhasebeleştirilmesi. İşçilik Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi. Duran Varlıklarla İlgili İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi. Yabancı Kaynak Kullanımı ve Muhasebeleştirilmesi. Mali Raporlar. Kuruluş ve Sermaye Değişikliği İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi. Şahıs Şirketleri ve Sermaye Şirketlerinde Kuruluş İşlemleri ve Sermaye. Değişikliklerinin Muhasebeleştirilmesi. Kar-Zarar Dağıtımı ve Muhasebeleştirilmesi. Şahıs ve Sermaye Şirketlerinde K/Z Dağıtım İşlemleri