07/12/2020 Tarihli Öğretim Elemanı Alımı Giriş Sınavı Sonuçları Düzeltme

31 Aralık 2020 Perşembe

Üniversitemiz öğretim elemanı alım ilanı giriş sınavı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 11 ve 12.ci maddeleri hükmünce gerçekleştirilmiştir. Başarı sıralaması; Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar için sınava giren adayların ALES notunun %35’i, lisans mezuniyet notunun %30’u ve giriş sınavı notunun %35’i hesaplanarak belirlenmiştir. Anılan yönetmeliğin 12. maddesi gereğince değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar başarısız sayılmıştır. Adaylara sınav sonucu ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sonucun yayın tarihi tebligat tarihi olarak kabul edilecektir.

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ / ELEKTRİK PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI GİRİŞ SINAVI SONUCU

Gıda İşleme Bölümü / Gıda Teknolojisi Programı Öğretim Elemanı Giriş Sınavı Sonucunda Birinci Sıradaki Adayın Adı Sehven Yanlış Yazılmış Olup Düzeltilmiştir. Bilgilerinize...

GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ / GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI GİRİŞ SINAVI SONUCU