Buradasınız : Bölümler / Organik Tarım
Türkçe
English
Çarşamba, 25.04.2018
1496

Organik Tarım 

Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Organik Tarım - Organik TarımProgram Tanımları

0482e2e249.png

Kuruluş

Eğitim- öğretim faaliyetlerine 2012-2013 akademik yılında başlamıştır

Kazanılan Derece

Teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “önlisans diploması” verilir ve bu diplomaya sahip olanlar tekniker olarak çalışabilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenciler önceden başka bir eğitim kurumundan almış oldukları dersler için muafiyet hakkı kazanabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümnünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Program Profili

Bu programın amacı; organik bitkisel ve hayvansal üretim ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamu kurum ve kuruluşları: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler. Özel Sektör İşletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri ile sürdürülebilir tarım (organik tarım ve iyi tarım uygulamaları) kontrol ve sertifikasyon kuruluşları. Kendi işletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. Ayrıca; *Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir veya, *DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Fakültelerine geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ünvanı alır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Giresun Üniversitesi 'Sınav Yönetmeliği' ve 'Giresun Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği' uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan derslerin tümnünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Öğr. Gör.Yasemin OĞUZ ; Organik Tarım Bölüm Başkanı , Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Meslek Yüksek Okulu. Tel no:04543101680

Bölüm Olanakları

Programda iki kadrolu öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca, Öğrencilerin uygulama dersleri için, organik Bitkisel üretim tarım alanları ve hayvansal üretim ile ilgili hayvan varlığı mevcuttur.

Program Çıktıları

0482e2e249.png

1

Atatürk ilke ve inkılapları konusunda bilinçlenebilme, Türk dili hakkında yeterli bilgi sahibi olabilme ve okuma alışkanlığı kazanabilme, yeterli seviyede yabancı dil kullanım becerisine sahip olabilme.

2

Bölümü ile ilgili matematiksel işlemleri ve hesaplamaları yapabilme

3

Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme

4

Üniversite yaşamı ile ilgili bilgi sahibi olabilme.

5

Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak, her türlü bilimsel bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olabilme.

6

Organik tarım için gerekli temel bilim konularını öğrenebilme.

7

Organik bitki ve hayvan türlerinde genetik ve ıslah konularını öğrenebilme

8

Organik (bitkisel ve hayvansal) üretim ilkeleri ve mevzuatı ile çevre koruma konusunda bilgi sahibi olabilme ve uygulayabilme.

9

Organik bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini öğrenebilme ve uygulayabilme

10

Organik tarımda hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerini öğrenebilme ve uygulayabilme.

11

Organik ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası ve pazara hazırlanması konusunda bilgi sahibi olabilme.

12

Yeni tarımsal teknolojilerin üreticiye benimsetilmesinde kullanılacak araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olabilme.

Müfredat

0482e2e249.png

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

D

U

L

AKTS

4202001032012

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

Zorunlu

2

0

0

2

4202001092012

BİLGİSAYAR I

Zorunlu

1

1

0

2

4202001132012

BOTANİK

Zorunlu

2

0

0

4

4202001052012

MATEMATİK I

Zorunlu

3

1

0

4

ŞEBTEKORGSEÇ1-I

ŞEBİN TEKNİK BİL. ORGANİK TARIM SEÇMELİ I-I

Seçmeli

-

-

-

4

ŞEBTEKORGSEÇ1-II

ŞEBİN TEKNİK BİL. ORGANİK TARIM SEÇMELİ I-II

Seçmeli

-

-

-

2

4202001112012

TOPRAK BİLGİSİ

Zorunlu

2

2

0

4

4202001012012

TÜRK DİLİ I

Zorunlu

2

0

0

2

4202001072012

YABANCI DİL I

Zorunlu

4

0

0

4

4202001152012

ZOOLOJİ

Zorunlu

1

1

0

2

Toplam

21

7

0

30

 

2. Dönem

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

D

U

L

AKTS

4202001002012

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Zorunlu

2

0

0

2

4202001082012

BİLGİSAYAR II

Zorunlu

1

1

0

2

4202001102012

BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME

Zorunlu

2

1

0

2

4202001062012

MATEMATİK II

Zorunlu

3

1

0

4

4202001142012

ORGANİK TARIMIN GENEL İLKELERİ

Zorunlu

2

0

0

2

4202001122012

ORGANİK TOHUMCULUK

Zorunlu

2

2

0

4

ŞEBTEKORGSEÇ2-I

ŞEBİN TEKNİK BİL. ORGANİK TARIM SEÇMELİ II-I

Seçmeli

-

-

-

6

ŞEBTEKORGSEÇ2-II

ŞEBİN TEKNİK BİL. ORGANİK TARIM SEÇMELİ II-II

Seçmeli

-

-

-

2

4202001022012

TÜRK DİLİ II

Zorunlu

2

0

0

2

4202001042012

YABANCI DİL II

Zorunlu

4

0

0

4

Toplam

22

5

0

30

 

3. Dönem

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

D

U

L

AKTS

4202002112012

BİTKİ KORUMA

Zorunlu

2

1

0

3

4202002012012

ORGANİK BİTKİSEL ÜRETİM İLKELERİ VE MEVZUAT

Zorunlu

2

0

0

2

4202002032012

ORGANİK HAYVANSAL ÜRETİM İLKELERİ VE MEVZUAT

Zorunlu

2

0

0

2

4202002052012

ORGANİK MEYVECİLİK

Zorunlu

2

2

0

4

4202002072012

ORGANİK SEBZECİLİK

Zorunlu

2

2

0

4

4202002132012

PROJE-I

Zorunlu

2

0

0

2

4202002152012

SULAMA TEKNİKLERİ

Zorunlu

2

0

0

2

ŞEBTEKORGSEÇ3

ŞEBİN TEKNİK BİL. ORGANİK TARIM SEÇMELİ III

Seçmeli

-

-

-

4

4202002172012

TARIM EKONOMİSİ

Zorunlu

3

0

0

3

4202002092012

TARIMSAL MEKANİZASYON

Zorunlu

2

2

0

4

Toplam

21

7

0

30

 

4. Dönem

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

D

U

L

AKTS

4202002122012

FİDE VE FİDAN YETİŞTİRME

Zorunlu

2

1

0

0

4202002102012

ORGANİK BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ YETİŞTİRME

Zorunlu

2

1

0

0

4202002002012

ORGANİK HAYVAN BESLENME

Zorunlu

2

2

0

0

4202002042012

ORGANİK ÜRÜNLERİN MUHAFAZASI VE PAZARA HAZIRLANMASI

Zorunlu

2

0

0

0

4202002022012

PROJE-2

Zorunlu

2

0

0

0

ŞEBTEKORGSEÇ4

ŞEBİN TEKNİK BİL. ORGANİK TARIM SEÇMELİ IV

Seçmeli

-

-

-

0

4202002062012

TARIMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Zorunlu

2

0

0

0

4202002082012

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

Zorunlu

2

2

0

0

Toplam

16

8

0

0

 

ŞEBİN TEKNİK BİL. ORGANİK TARIM SEÇMELİ I-I

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

D

U

L

AKTS

4202001172012

TARIMSAL EKOLOJİ

Seçmeli

2

2

0

4

ŞEBİN TEKNİK BİL. ORGANİK TARIM SEÇMELİ I-II

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

D

U

L

AKTS

4202001192012

BEDEN EĞİTİMİ I

Seçmeli

2

0

0

2

4202001212012

RESİM I

Seçmeli

2

0

0

2

4202001232012

MÜZİK I

Seçmeli

2

0

0

2

ŞEBİN TEKNİK BİL. ORGANİK TARIM SEÇMELİ II-I

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

D

U

L

AKTS

4202001162012

BİTKİ FİZYOLOJİSİ

Seçmeli

2

0

0

6

4202001182012

GENETİK VE ISLAH

Seçmeli

2

1

0

3

ŞEBİN TEKNİK BİL. ORGANİK TARIM SEÇMELİ II-II

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

D

U

L

AKTS

4202001222012

BEDEN EĞİTİMİ II

Seçmeli

2

0

0

2

4202001242012

RESİM II

Seçmeli

2

0

0

2

4202001262012

MÜZİK II

Seçmeli

2

0

0

2

ŞEBİN TEKNİK BİL. ORGANİK TARIM SEÇMELİ III

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

D

U

L

AKTS

4202002232012

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

Seçmeli

2

0

0

3

ŞEBİN TEKNİK BİL. ORGANİK TARIM SEÇMELİ IV

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

D

U

L

AKTS